Skärningsmetoder

Skärning innebär att man delar sönder eller tränger in i ett ämne eller material med ett skarpt skärverktyg genom att tillämpa tryck och så kallad kilverkan. Två exempel är skärning med en gaslåga i plåt eller med kniv i tyg och textiler.

Skärsnitt är en term som brukar förekomma i samband med detta och syftar på kurvan längs det man har skurit.

Skärningsmetoder där man utnyttjar värme för att skära igenom ett material brukar med ett samlingsnamn kallas för ”Termisk skärning”. Några exempel på sådana metoder är skärning med värmetråd, gasskärning, plasmaskärning och laserskärning.

Om laserskärning

Laserskärning är en metod där man använder en stråle av laser för att värma ett material till den temperatur när det förgasas eller smälter. Man skapar själva snittet genom att man, samtidigt som man värmer med en temperatur som kan bli mer än tusen grader, rör materialet/ämnet eller skärhuvudet i en hastighet som är jämn.

Laserstrålen är kompakt och precis och det gör att man kan skära linjer som är svåra och komplexa och som helt enkelt inte hade varit möjliga att göra med andra skärmetoder.

Material

De ämnen eller material som kan användas vid laserskärning är de flesta metallämnen, papper, trä, tyg och också många plaster. Material som är svåra att skära med laser i är bland annat sten och glas.

Kännetecknande för laserskärning

Det som är ett utmärkande drag för laserskärning är att behandlingshastigheten är hög. Den kan ibland vara upp till tiotalet meter i minuten.
Jämfört med många andra metoder är feltoleransen för laserskärning mycket hög. En precision på tiondelar eller mindre är inte ovanligt.

Bearbetning i tjocka material och plåt

Med de laserskärningsmetoder som idag finns går det att behandla stål och plåt som är upp till 25mm tjockt, aluminium till och med 12mm samt rostfria material till och med 20mm.