Dagens lyftvagnar är egentligen inget mer än ett förfinat bord med hjul där det har installerats automatik som antingen via handkraft eller med mekanisk hjälp kan höja och sänka detta bord. Lyftvagnar har funnits under många år, och används i produktion, tillverkning och i verkstäder samt många andra ändamål som kan vara i behov av ett höj- och sänkbart bord. Dagens lyftvagnar finns i många olika typer, och kan vara av mindre storlek, eller inneha storleken av flera meter. Detta gör att det har växt fram flera användningsområden för dessa praktiska vagnar.

De olika typer som finns när det gäller lyftvagnar skiljer sig mest genom att de använder olika typer av teknik när denna vagn ska höjas och sänkas. De enklaste lyftvagnarna är enbart försedda med en vev. Där får du manuellt höja och sänka bordet på gammalt traditionellt sätt. En annan modell som finns är de lyftvagnar som har elektroniska anordningar som gör att de kan höjas och sänkas. I dessa fall kan det även medfölja en fjärrkontroll som gör att du kan utföra denna höjning och sänkning av bordet på avstånd.

Sedan kommer du till de större och mer professionella lyftvagnarna som finns. Dessa är ofta försedda med någon form av hydraulisk anordning som gör att detta bord kan höjas och sänkas. Att använda hydraulik i dessa lyftvagnar medför också att de kan klara av att lyfta tunga objekt, som inte hade varit möjligt med elektronik eller handvev. Ibland används även tryckluft för dessa lyftvagnar och då är det oftast möjligt att ansluta dessa till ett system som förser vagnen med den tryckluft som behövs.

Lyftvagnar är ett populärt redskap med många användningsområden, som idag tillverkas av många olika fabriker och förses med många märken. Söker du efter en lyftvagn med kvalitet och livslängd ska du dock välja ett av de mer välkända märkena som har funnit länge på marknaden.