När man behöver hjälp med affärsjuridik är det vissa saker som man bör tänka på. Advokatfirman bör kunna hjälpa till vid såväl stora som små uppgifter. Dessa kan innefatta förvärvande av företag eller en bolagsförsäljning. Då är det viktigt att man kan få hjälp med att skriva de dokument som behövs, till exempel avtal för kompanjonskap. Det är även bra om advokatbyrån kan hjälpa till vid obeståndsfrågor med en god kunskap och en bra affärsjuridisk kompetens.

I de fall då man behöver ett ombud inför en rättegång i domstol skall denne kunna bistå i de flesta typer av ärenden som rör företaget. Alla typer av affärsjuridiska avtal skall man kunna få hjälp med så att man inte fastnar på en punkt som inte går att lösa. Välj därför noggrant vilket ombud som du anlitar så att du får den hjälp som du är i behov av.

När två olika parter vill ingå ett avtal som de ännu inte har förbundit sig till, föreligger ett förhandlingsbart stadium. Detta innebär att parterna inte har några skyldigheter gentemot varandra. Om en av parterna drar sig ur samarbetet efter det stadiet kan det bli tal om att begära skadestånd eller annan ersättning för brustet avtal när avtalsförhandlingarna har inletts. Detta för att täcka de kostnader som affären medfört för den säljande parten. Man behöver då ett ombud som kan driva frågan vidare till en domstolsförhandling.

Om en förhandling inför ett avtal har dragit ut på tiden eller om avslutet är nära förestående, måste den ointresserade parten förklara sin ståndpunkt för motparten. Vid de fall då detta inte sker, kan även här ett ersättningskrav komma ifråga. I vissa fall kan man även begära skadestånd för förlorade utlägg som det strandade avtalet har medfört. Denna process behöver ett ombud som kan försvara saken i en domstol.