termoplast

Termoplasternas uppbyggnad består antingen av förgrenade eller linjära polymerer, som med hjälp av många intermolekylära bindningar så som vätebindningar och dipolbindningar hålls ihop. Dessa termoplaster brukar samlas in för plaståtervinning, eftersom dess kemiska struktur, till skillnad från ex härdplaster, inte bryts ned när det mjuknar under smältningen. Vad som är så unikt med dessa termoplaster är därför att de kan smältas ned och sedan omarbetas till nya andra produkter hur många gånger som helst. Dock så får de sämre egenskaper för varje gång de smälts ned, eftersom de långa molekylkedjorna i materialet bryts ned med tiden.

Att använda sig av termoplaster i sina produkter är ett bra sätt att vara snäll mot miljön, i och med att det går att smälta ned dem och återanvända materialet till nya produkter. På så sätt behöver man inte använda nytt material vilket kan vara skadligt för miljön, och i tider som dessa har väl knappast någon missat att det är viktigt att vara miljömedveten.

Det finns många olika plaster som räknas till kategorin Termoplaster. Några exempel på dessa plaster är Cellulosaplaster, Sulfonplaster, Polyamid (PA, nylon), Polykarbonat (PC), Polyoximetylen (POM, Acetal, Delrin), Polyetentereftalat (PET), Aryleterketonplaster, Stärkelsebaserade plaster, Modifierad fenyloxenplast (PPO/SB), Polyvinylklorid (PVC, Mipolam), Vinylacetatplast (PVAC) och många fler.

Termoplast ingår i mängder av olika produkter som finns ute på marknaden världen över, just för att det är så enkelt att arbeta med och för att det är återvinningsbart. Bland annat så används det exempelvis till höljen för TV-apparater, mobiler, videokameror osv. Det används även i diverse ytbehandlingar eftersom det då får riktigt bra egenskaper på det du ytbehandlar. Dessa egenskaper kan exempelvis vara kemikalieresistent och korrosionsbeständigt. Då användningsområdet för termoplaster är så oändligt brett så finns det i mängder av produkter utöver dessa, exempelvis i lister och kabelisoleringar, vilka tillhör ett helt annat användningsområdet än tv-apparater och mobiler.