Ett underhållssystem är ett viktigt verktyg för företag som vill säkerställa att driften flyter på som den ska. Med ett bra underhållssystem är det möjligt att planera, följa upp och förbättra underhållet. Här kan du läsa mer om vad det är för något och varför det är bra för verksamheten.

Vad är ett underhållssystem?

Ett underhållssystem är en integrerad programvara som hjälper företaget att systematisera sitt underhåll. Systemet kallas även för CMMS, vilket är en förkortning för Computerized Maintenance Management System, eller EMA som står för Enterprise Asset Management System. Programvaran gör det möjligt för företag att planera, genomföra och förbättra alla delar av underhållsarbetet. Att göra rätt underhåll i rätt tid är kostnadseffektivt och stärker driftsäkerheten.

Vem bör använda ett underhållssystem?

Underhållssystem är särskilt utformade för att förenkla och förbättra verksamheten för företag som har återkommande underhållsarbeten och där det är viktigt att den

Underhållssystem löser underhållsplaneringen

tekniska driften fungerar säkert och kontinuerligt. Syftet med ett underhållssystemet är att göra det lättare för företaget att utföra underhållet i rätt tid vilket minskar risken för att det blir kostsamma och oplanerade stopp i driften. Den här typen av system har används av företag sedan tidigt 1970-tal, men dess betydelse har blivit allt viktigare i den moderna industrin.

Inom företaget är det bäst om alla anställda använder systemet. Utformningen av underhållssystemet gör att olika roller inom företaget använder olika delar av systemet.

Vad kan man göra med ett underhållssystem?

Ett underhållssystem har flera användningsområden vilket gör att det kan skräddarsys efter verksamhetens behov. Det kan bland annat användas till följande:

  • Avhjälpande underhåll
  • Förebyggande underhåll
  • Schemaläggning & planering
  • Arbetsledning
  • Underhållsförråd & lagerhantering
  • Dokumenthantering
  • Rapporter
  • Uppföljning och förbättring

Varför är det bra att använda ett underhållssystem?

Med ett underhållssystem är det möjligt att effektivisera underhållsarbetet vilket gör det möjligt att minimera stopptiderna och således kontrollera kostnaderna. Systemet gör det möjligt att samla och dirigera information vilket är viktigt vid planeringen av underhållsaktiviteter. Resultatet är en säkrare drift och minskade kostnader.