Arbetar du på hög höjd är en seriös inställning till fallskydd A och O för både dig och din arbetsgivare. Säkerheten på arbetet måste alltid komma i främsta rummet, och det säger sig självt att just fallolyckor är en riskfaktor vid arbeten på tak, byggnadsställningar och liknande.

Detta ska ingå i ett fullgott fallskydd

När höjden du arbetar på överstiger två meter är fallskydd obligatoriskt, men många skador sker vid fall på lägre höjd så det kan vara värt att tänka igenom arbetssituationen även under två meters-gränsen.

I ett grundläggande personligt fallskydd ska sele, kopplingslina och förankringspunkt ingå. Tillsammans utgör dessa ett personligt fallskyddssystem. Med kollektiva fallskyddssystem menas saker som räcken eller tak som förhindrar fall för alla som passerar den givna platsen.

Att ett fast fallskydssystem i form av skenor och/eller vajrar monteras på tak eller räcken gör att du som arbetar lätt kan koppla i och ifrån dig med sele och kopplingslinor och är ett smidigt säkerhetsinslag på arbetsplatsen.

Oavsett vilken typ av fallskydd som är aktuellt för din arbetsplats är en viktig aspekt i säkerhetsarbetet att alla komponenter regelbundet besiktigas med 12 månaders intervall.

Fallskydd är en rättighet

Du som arbetar ska hålla i minnet att frågan om en säker arbetsplats inte är något en arbetsgivare kan välja att ha eller inte. Säkert arbetar du hos en seriös aktör som tar säkerhet på allvar, men märker du att din arbetsplats brister i säkerhet på något sätt ska du veta att du har Arbetsmiljölagen i ryggen i denna fråga. Är du fackligt ansluten kommer facket kunna hjälpa till med att lyfta frågor om säkerhet, främst via ditt fackliga arbetsplatsombud. Dra dig inte för att ifrågasätta om något inte känns säkert, tänk på att ett osäkrat fall från hög höjd kan få stora konsekvenser. Arbete på hög höjd kan verkligen vara ett spännande och utmanande arbete, men utan säkerhetsanordningar som fallskydd är det faktiskt förknippat med stor risk.