Termoplast är fantastiskt

Termoplasternas uppbyggnad består antingen av förgrenade eller linjära polymerer, som med hjälp av många intermolekylära bindningar så som vätebindningar och dipolbindningar hålls ihop. Dessa termoplaster brukar samlas in för plaståtervinning, eftersom dess kemiska struktur, till skillnad från ex härdplaster, inte bryts ned när det mjuknar under smältningen. Vad som är så unikt med dessa termoplaster […]

Laserskärning är coolt

Skärningsmetoder Skärning innebär att man delar sönder eller tränger in i ett ämne eller material med ett skarpt skärverktyg genom att tillämpa tryck och så kallad kilverkan. Två exempel är skärning med en gaslåga i plåt eller med kniv i tyg och textiler. Skärsnitt är en term som brukar förekomma i samband med detta och […]

Korrosionsskydd – Porfria beläggningsmaterial

För många företag inom tillverkningsindustrin är det ett problem att förhindra att olika substanser under tillverkningen inte påverkar de maskiner och den arbetsmiljö som finns. Här kan problemet vara att det används sura, alkaliska eller salta produkter i tillverkningsprocessen. Detta gör många gånger att den inredning och de maskiner som finns tar skada, och därmed […]

Lyftvagnar – Ett gammalt redskap med ny teknik

Dagens lyftvagnar är egentligen inget mer än ett förfinat bord med hjul där det har installerats automatik som antingen via handkraft eller med mekanisk hjälp kan höja och sänka detta bord. Lyftvagnar har funnits under många år, och används i produktion, tillverkning och i verkstäder samt många andra ändamål som kan vara i behov av […]

Kompressorer – Ett verktyg med många användningsområden

Att bara tala om kompressorer helt ospecificerat är det nog inte många som har nytta av, då detta nyttiga verktyg har många olika användningsområden. En kompressor kan vara stor eller mycket liten beroende på vad den är avsedd för och vilken effekt denna ska ge. När du talar om kompressorer så är det också troligen […]