För många företag inom tillverkningsindustrin är det ett problem att förhindra att olika substanser under tillverkningen inte påverkar de maskiner och den arbetsmiljö som finns. Här kan problemet vara att det används sura, alkaliska eller salta produkter i tillverkningsprocessen. Detta gör många gånger att den inredning och de maskiner som finns tar skada, och därmed får en kortare livslängd. På det sättet kommer företaget att få stora extrakostnader för inköp av nya maskiner för tillverkning, samt reparationer av kringliggande arbetsmiljö.

Det finns ett sätt att motverka detta fenomen. Lösningen är att använda en korrosionsskyddande ytbehandling. Detta skydd finns för olika typer av kemikalier och produkter. Här kan du välja mellan korrosionsskydd mot salt och surhetsgrader, eller en ytbehandling med resistens mot angrepp av kemiska produkter. Dessa professionella produkter för tillverkningsindustrin hittar du bara hos några få företag. När du söker de verkligt professionella produkterna med dokumenterad effekt väljer du korrisionsskydd från Impreglon, som har en mycket stor erfarenhet och spjutspetsteknologi i sina produkter.

Välj Impreglon för korrosionsskydd på företaget

Att välja Impreglon för dina behov av professionell korrosionsskyddande ytbehandling är ett av de bästa valen för denna service. Hos Impreglon finns den kunskap som du behöver, samt att du hittar de bästa och senaste produkterna med den högsta effektiviteten. Här finner du etablerade varumärken som Delta MKS, MagnaCoat, Halar och Xylan. Som ett exempel väljer du MagnaCoat när du vill ha det bästa skyddet mot kemikalier i form av frätande syror, samt ett bra skydd för aluminium vid höga Ph-värden.

Att välja korrosionsskydd kan vara svårt på egen hand. Därför finns det alltid en expert till hands på Impreglon, som kan hjälpa dig och ditt företag att välja det bästa skyddet. Ett bra korrosionsskydd kan vara något som kommer att ge ett tillverkande företag en större produktionsvinst, i form av mindre underhållskostnader och minskade produktionsstopp.