crane-1758591_640

I många industrier idag blir det ofta tunga lyft och långa arbetsdagar. För att avlasta kroppen eller för att kunna lyfta alla tunga saker på plats så kan man behöva en telfer. Telfer finns i många olika utförande och för många olika syften.

Vad en telfer egentligen är

Telfer är en lyftanordning som har ett maskindrivet lyftblock med formen av en vagn. Den finns oftast placerad under en balk i en traverskran eller på en räls. Beroende på vilken slags telfer det är så höjs eller sänks lyftanordningen under telfern med kättingar eller linor. Lyftanordningen under telfern kan variera beroende på vilket behov man har, det finns till exempel magnetgripdon, krok eller vakumgripdon.

Fyller olika behov

Olika arbetsplatser har olika behov och därför finns det telfer som är anpassade därefter. Vissa behöver bara en telfer som ska lyfta ett tiotal kilo medan andra behöver en telfer som ska lyfta flera ton. I huvudsak finns det två olika typer av telfer: kättingtelfer och lintelfer. De flesta telfer är i dag oftast elektriska och monteras på en lyftbalk, en lyftskena eller i en svängkran. Dom är väldigt precisa, ergonomiska, snabba och säkra att använda.

Innan, under och efter användning

Det finns en del att tänka på innan man börjar använda denna utrustning. För det första så måste man vara över 18 år och ha ett körtillstånd. Man behöver även göra en funktionskontroll så att man vet att allt fungerar som det ska så det inte inträffar en olycka. Under användningen så är det viktigt att tänka på att man inte lyfter lasten över sig eller någon annan. Det finns även en maxlast på alla telfer som inte får överskridas. När man är klar med sitt arbete så ska man se till att lyftanordningen är upphissad i ett säkert läge. All användning sker på eget ansvar.