Främst använder vi vakuumugnarna till torkning av lite mer känsliga lösningar. Metoderna som används är främst härdning och torkning.

Vakuumugnar finns idag med en avkodningstemperaturavläsning i ugnskammaren eller en LED-temperaturavläsning på ugnens kontrollpanel. Varmväggsvärmare ger jämn uppvärmning samtidigt som användbara kammarområden bevaras. Temperaturen styrs av en hydraulisk termostat, medan en inbyggd termostat hindrar ugnen från att överskrida maximal temperatur.

En silikondörrspackning och en spärrdörr, med flytande härdat glas, säkerställer en utmärkt tätning vid alla vakuumnivåer. Ett skydd av polykarbonat skyddar dörrglaset från skador.

Alla vakuumugnar har en sidomonterad kontrollpanel, med alla kontroller på ett enkelt och lämpligt ställe. Kontrolltermostaten har en indikatorlampa som visar när värmarna är påslagna. Strömbrytaren är en kombinationsbrytare och indikatorlampa. Allt detta är såklart till för att nå en så hög säkerhet som möjligt kring vakuumugnarna.