stallverk-special

Ett ställverk för elkraft fyller många funktioner för att en verksamhet ska kunna vara driftsäker. Den huvudsakliga uppgiften för ett ställverk är att, på ett säkert sätt, dirigera den ingående kraften till olika utgående ledningar.

Det finns ställverk vid varje knutpunkt i elnätet som fördelar, bryter eller slår på ström beroende på behov. Ett ställverk har därför vid varje in- och utgående ledning en frånskiljare eller brytare. I dessa finns ett reläskydd som fungerar som en typ av säkring. För att ändra strömstyrka efter behov finns ström- och spänningstransformatorer. Givare i ställverket kan upptäcka fel på systemet och är kopplade till reläskydd, transformatorer eller för att upptäcka annan obalans. Reläskyddet är kopplat till ett styrsystem i en driftcentral. Det är här man kan kontrollera systemet och även då bryta eller koppla på en ledning. Eftersom olika verksamheter kräver olika mycket elkraft, och på olika sätt, kan det därför vara viktigt med ett specialanpassat ställverk.

Det finns olika typer av ställverk som har olika uppgifter i elförsörjningen:

  • Transmissionsställverk är sådana som finns vid kraftverk och är anslutna till stamnätet. Deras funktion är att leverera kraft från verken till nätet och finns även vid de punkter där ledningar möts. Dessa ställverk kan således styra vart kraften ska ledas.
  • Primära distributionsställverk används för att styra kraften till olika alternativa vägar. Således är det dessa ställverk som matar kraften dit man vill att den ska. De kan även leda kraft till sådant som närliggande industrier eller bostadsområden.

    Infrastrukturen för energiförsörjning blir allt viktigare för att bibehålla driftsäkerheten för olika verksamheter. Ett specialanpassat ställverk är därför att föredra då man på så vis kan säkerställa de funktioner som kan vara avgörande för att en verksamhet ska fungera. Gamla ställverk som används för syften de ursprungligen inte är tillverkade för riskerar orsaka överbelastning, kortslutningar och dylikt. I värsta fall kan felaktigheter leda till brand och explosioner. Driftstopp på grund av utebliven elförsörjning kan relativt enkelt förebyggas med ett specialanpassat ställverk.